Milasan
Milasan

Milasan (3)

0-6 сартай хүүхдийн сүүн тэжээл

0-6 сартай хүүхдийн тэжээл

6-12 сартай хүүхдийн сүүн тэжээл

Бөөний төвийн цагийн хуваарь

Даваа-Баасан 9:00-18:00

Бямба гаригт 10:00-16:00

Нямд Амарна